Kecskemét város szobrai

A nagy magyar alföldi város, mely emelkedik és gyarapszik, a művészeteket is melegen fölkarolja.

Szép katolikus templomát díszszel alakította át és falfestményei elkészítésével egyik jeles művészünket Roskovics Ignáczot bízta meg. A város irodalmi kitűnőségének, Katona Józsefnek, a

A mellszobrot kiviteti a költő sírjára s helyette szép nagy ércz-szobrot állít a városban. Arczképét a város díszterme számára Roskovicsnál rendelte meg. Kossuth szobrára is jelentékeny összeget szavazott meg s e czélra 34 000 korona gyűlt össze. Egyik kiváló szobrászunkat bizza meg a kivitellel.