Jókai rajza Jókai Rózáról

Jókai ifjú korában tudvalevőleg festőnek készült és csak később cserélte fel az ecsetet a tollal. Mind a mellett első muzsájához is mindvégig hű maradt és szeretettel rajzolgatott s festett szórakozásból.

Családjának tagjairól és barátairól több sikerült és rendszerint nagy gonddal rajzolt arczképet készített.
Kun Dániel rajz- és metszetgyűjteményében van a többek között Jókai Róza Feszty Árpádné-ról kis leánykorából tussal, czeruzával és aquarellel festett arczkép, mely Jókai legfinomabb kivitelű rajzai közé tartozik s a mellett arczképi hűsége is meglepő. Általában az egész képen meglátszik a gond, melylyel ezt a nagy költő megrajzolta.

Kun Dániel úr, ki becses műtörténeti és művészeti gyűjteményében őrzi e rajzot, szíves volt azt szerkesztőségünknek lemásolás végett átadni.