Rákóczi hamvainak hazahozatala

Rákóczi hamvainak hazahozatala. Thaly Kálmán képviselő, a jeles történetíró a kormány kérésére legközelebb Konstantinápolyba megy, hogy II. Rákóczi Ferencz fejedelem és bujdosó társai hamvainak hazaszállítása ügyében az előkészítő lépéseket megtegye.

Thaly Konstantinápolyból kimegy Rodostóba és a kis-ázsiai Iszmidbe, hol az illetékes hatóságok és a sírok őrizetével megbízott lazaristák közbejöttével a sírokat újból felnyittatja, s meg fogja állapítani a hamvak kivételének és elszállításának részleteit is. Thaly Kálmán kutatásai közben a fejedelem rodostói tartózkodására és környezetének tagjaira vonatkozólag új érdekes adatok birtokába jutott.