Az új orosz hadsereg Mandsuriában

A kelet-ázsiai második orosz hadsereg Grippengberg tábornok vezérlete alatt körülbelől 200,000 főből fog állani. Grippenberg kinevezése önálló működési körrel, nagyon csökkenti Kuropatkin állásának jelentőségét.

A névleges főparancsnok az összes hadak fölött Alexejev tengernagy és helytartó volna, a kiről egyébiránt legújabban az a hír, hogy visszahívják Pétervárra. Annyi bizonyos, hogy csak névlegges főparancsnok volt eddig is, távol a harcztértől, mert valósággal a vezérkari főnök, Zilinszky tábornok intézi a háborút.

Pétervárról jelentik október hó 3-ikáról: A czár Kuropatkint kinevezte mind a két orosz hadsereg főparancsnokává. Alexejev helytartó marad, de csak a kormányzati ügyekkel fog foglalkozni. Az első hadsereg parancsnoka Linevics, ki eddig a vladivosztoki csapatokat vezette, a másodiké Grippenberg, a ki október közepén utazik el Keletázsiába.