Wlassics Gyula nyilt levele választóihoz

A volt közoktatásügyi miniszter, Wlassics Gyula csáktornyai választóihoz intézett hoszszabb levélben mondja el a legutóbbi parlamenti eseményeket, melyek következtében a szabadelvűpártból kilépett.
Szerinte a miniszterelnök félreismerte a közvéleményt, mely ellenzi ugyan a folytonos obstrukcziót, de már annak törvénytelen eltiprásáig nem hajlandó elmenni. A miniszterelnök csak a czélt nézte, nem törődve az emberek jogérzetével, nem törődve a jog által megszabott keretekkel.

Feledte, hogy ennek a hazának a függetlensége, szabadsága, alkotmánya nem a nyers erő hatalmán nyugszik, hanem a törvények erkölcsi erejében. A miniszterelnök a november 18-iki határozati javaslatot érvényesíteni akarja. Ezen az alapon több törvényjavaslatot óhajt keresztülvinni, mi kétségtelenűl az erőszakos lépések egész sorozatát feltételezi.

"Ezt az útat nem követem, nem követhetem. Az erőszak első alkalmazásánál levontam magamra nézve a következményeket."