Kereskedelmi tárgyalások Berlinben

A Németországgal kötendő kereskedelmi szerződés tárgyában újra kezdődtek az alkudozások Berlinben.
Eddig azonban nem vezettek eredményre, sőt – az állategészségügyi egyezmény tárgyában – még újabb miniszteri tanácskozásra lesz szükség a magyar és osztrák miniszterek közt. Ennek az eredményétől azonban azt várják, hogy körülbelől január közepére sikerülni fog létrehozni a kereskedelmi szerződést és az állategészségügyi egyezményt. 

Ezzel kapcsolatosan megemlítjük hogy gróf Dessewffy Aurél, az országos gazdasági egyesület elnöke erőteljes hangon tartott szózatot intézett a magyar gazdaközönséghez.
Azon aggodalmának ad kifejezést, hogy a német kereskedelmi szerződéssel befejezett tények elé fogják állítani az országot. Inkább maradjunk szerződés nélkül – mondja a felszólítás – semhogy oly szerződést kössünk, mely egy idegen államnak érdekeink megkárosítását szerződés alapján biztosítja.