Apróságok

A megszökött menyasszony miatt

Csanád-Palotán jegyet váltott egy fiatal úr, Thury Pál Marjai Etelkával, egy szép, de kaczér lánynyal. Az eljegyzés előtti napon azonban a kisasszony eltűnt. Kovács Péter czigányprimással szökött meg, és állítólag Amerikába indultak. A vőlegény anynyira szívére vette ezt, hogy revolveréből kétszer magára lőtt. Nem halt meg, de állapota sulyos.


A hóhér számlája

Krisztai Traján debreczeni gyilkos katona akasztása után Bali Mihály hóhér azonnal benyujtotta számláját az ezredpénztárhoz. A november 4-ikén tartott akasztásért 306 korona 70 fillért számított fel, pusztán az akasztás elvégzéséért azonban csak 25 korona 20 fillért. A többi segédjeiknek költsége, utazásai és fogadói kiadása. Feltűnő, hogy a hóhér magát folyton csak *végrehajtás* névvel tiszteli.