Elkeseredett anya

A fővárosban Gombiz Mihályné, szül. Szécsényi Mari sörgyári kocsis felesége deczember 6-ikán el akarta emészteni hét apró gyermekét. Az asszony ez elhatározására az adott okot, hogy legidősebb gyermeke, a 11 esztendős Mari czipőt lopott, a mit megtudtak a szomszédok s csufolták érte az egész családot.

Erre az asszony sietett kifizetni a czipő árát, két korona negyven fillért, azután szaladt az urához a sörgyárba, elpanaszolni a nagy szégyent. A férfi éktelen dühre lobbant, féltette becsületét és szidta az asszonyt, hogy így nevelte a gyermekeket.

*Takarodj a szemem elől, mert agyonütlek* mondá. Gombiznét férje fellépése még jobban elkeserítette. Hazatérőben négy fillérért lugkövet vásárolt, a mit lakásán feloldott vízben. Aztán így szólt gyermekeihez: *A ki közületek ezt megissza az a paradicsomba jut!*

A legidősebb leány, Mari vállalkozott elsőnek. Ivott a méregből, sőt a karján levő 14 hónapos csecsemő-testvérének is adott belőle. Többi testvére is sorra kortyolta az italt.