Az őskor mészbetétes diszitésű agyagművessége

Irta Wosinsky Mór, kiadta a Magyar Tud. Akadémia. A jeles szerző régóta nagy buzgósággal búvárkodik már hazai ősrégészetünk mezején s e téren, kivált Lengyelen végzett ásatásai által nagy érdemeket szerzett. Most búvárkodásának s tanulmányainak eredményéről számol be terjedelmes kötetében, melyben 1447 ábra is foglaltatik.

S ez ábrákból meglepetve látjuk, mily kifejlődött művészeti érzék mutatkozik már a történelem előtti népeknél is, melyeknek még csak nevét sem tudjuk. A régészetet kedvelőkre nézve kiválóan érdekes kötet ára 12 korona.