Bál a Burgban

 A bécsi Burgban két év óta nem volt udvari bál. Most január 9-ikén újra fölnyiltak a fényes termek.

 

A magyar méltóságok közül ott voltak: Széll Kálmán miniszterelnök, báró Fejérváry Géza honvédelmi miniszter, báró Bánffy Dezső főudvarmester, továbbá a magyar delegácziónak sok tagja, köztük Szilágyi Dezső, a delegáczió elnöke.

 

Megjelent az uralkodó családnak csaknem valamennyi tagja, az udvari és állami méltóságok, a tábornoki kar, a diplomácziai testület és az arisztokráczia számos képviselője.

 

A király Thyra cumberlandi herczegnővel karonfogva lépett a terembe. Utána jöttek: Cumberland herczege Mária Jozefa főherczegnővel, Ferencz Ferdinánd főherczeg Stefánia özvegy trónörökösnével, azután pedig párosan a királyi ház többi tagjai.

 

A táncz alatt - a melyben az uralkodóház fiatalabb tagjai is részt vettek -a király körüljárt a teremben és sok jelenlevő előkelőséget megszólitott. Mielőtt a társaság a terembe ment, a király és Mária Jozefa főherczegnő a diplomácziai világ számos férfi-és hölgytagját üdvözölte.

 

A báli öltözetökről a következőket jegyzi föl egy tudósító: Az uralkodó fém az ezüst volt. Az udvari bál mesés fényű toilette-jei valósággal ragyogtak az ezüsttől.

A sok ezüst szinte kápráztatta a szemet, ezüstből voltak részben a szövetek is, ezüstből készült a ruhák díszítése is, ezüst pikkelyecskék borították a legkülönbözőbb alakokban és a legváltozatosabb ízléssel a szövetet, a csipkét és a gázt és fényüket csak fokozta a berakott sok drágakő.


 

Ezüstből készült elsősorban Stefánia özvegy trónörökösné toilett-je. A szövet a legfinomabb ezüstszálakból van fonva szinte láthatatlan selyem alapon: szinte átlátszó és mégis oly sűrű, hogy megszakítás nélkül való ragyogó felületnek látszik.

 

A csillogó egyszínűséget kellemesen tarkította a rózsaág, a mely a bal vállához volt felerősítve s onnan egészen a csípőig nyult le. Ezüst, drágakő és csipke gyönyörű harmóniában változnak művészies himzéssel és klasszikus fodrokkal. Az ezüst szövet, a melyet peau d'argent-nak neveztek el, rendkívül alkalmas művészi fodrok készítésére.

 

Egyszerűségével tünt föl Erzsébet főherczegnőnek első báli ruhája. De a hófehér ruhának ez az egyszerűsége csak látszólagos.

A fiatal főherczegnő ruhája az ízlés műremeke és gyönyörűen illik karcsú termetéhez. Fehér selyem, fölötte ezüstös gázzal, az egész ruhán szétszórt gyöngyvirág, a mely     a derékon bokrétává erősbödik.

Mária Jozefa főherczegnő ruháján a díszkrét szinek bámulatos összhatása tűnt fel. Az elefántcsont színű atlaszról fehér rózsa-girlandok ereszkedtek le, a melyek a drága csipkével sajátszerűen összeillettek.

A dísznek, különösen a csipke-volant-nak elrendezése és a rózsagirlanddal való egyesítése előkelő és a mellett mégis meleg színt adott ennek a ruhának.

Izabella főherczegnő aranynyal gazdagon díszített fehér Moire Magnifique ruhát viselt. A ruhán hosszú Cluny-Guipure csipkék szintén remek aranyhímzéssel képezték a díszítést.

A két méter hosszú uszályt fehér selyem musselin fonadék és hasonló színű selyem rózsák díszítették. A bálban látható remek mívű ruhák legnagyobb része bécsi és budapesti műtermekben készültek.