Az éneklő madarak haszna a kertészetben

Hogy a kertészkedő, gyümölcstermelő, de a földmiveléssel foglalkozó embernek általában mennyi kárt és bosszuságot okoznak évről-évre a különféle férgek, a melyek feltünően egyre jobban szaporodnak, mindenki tapasztalhatja. Sokszor hallani panaszokat ez iránt, de azt a kijelentést is, hogy régebben, néhány évtizeddel ezelőtt korántsem volt ennyi kártékony féreg. 

És a kik azt mondják, azoknak tökéletes igazuk van, bár az okot kevesen sejtik.
Az ok, legalább a főok, az énekes madarak nagymérvű megfogyatkozása. Hiszen jól emlékezhetnek az idősebbek, hogy a hol gyermekkorukban százával látták röpdösni ezeket a kedves állatkákat, ott most alig bukkannak néha egyre-egyre. Már pedig ezek a madarak legnagyobb részt férgekkel, bogarakkal éltek, azokat pusztították kora hajnaltól késő estig, mig most, hogy a madarak jórészt elpusztultak, természetes dolog, hogy a férgek annál inkább szaporodnak. 

Az oka pedig e nagy madárpusztulásnak abban található fel, hogy a tanyák, szőlők, kertek, mindenfelé nagyon elszaporodván, az ottani gyerekek és macskák a kis madarak fészkeit kifosztják s a madarakat is elfogdossák. A mihez járul még az is, hogy a hajdani berkes, csalitos helyek a fölmívelés terjedésével nagyon megritkultak s a kis madár – a mi még el nem pusztult is – fészkelő hely nélkül maradt. 

A gazdáknak, de kivált a kertészeknek azon kell hát lenni, hogy minél több alkalmas fészkelő helyet szerezzenek a kis madaraknak, a hol háborítatlanul szaporodhassanak a majd aztán annál határozottabban folytathassák rovarirtó hasznos munkájukat.