Ipari kishírek

A fegyencipar rendezése 

Figyelemmel a rab (fegyenc) ipar versenye ellen időnként felmerűlő panaszokra, a kereskedelmi miniszter az érdekeltek tájékoztatása és megnyugtatása végett az igazságügyminiszterrel egyetértőleg közli, hogy a rab (fegyenc) ipar kérdése gyökeres megoldás előtt áll és a végleges megoldásnál az igazságügyminiszter kereskedelmi miniszterrel való egyetértésre külön sulyt kiván helyezni.


Műselyemgyár Budapesten


Műselyemgyár alapítása érdekében fáradozik néhány budapesti vállalkozó és szakember
, kiknek soraiban ott találjuk Ferenczy József műegyetemi tanársegédet és Vajdafy Aladár máv. vegyészt. Az utóbbi időben számos műselyem előállítására vonatkozó eljárásra adtak ki szabadalmat s szakkörökben már hosszabb idő óta tudták, hogy egyik-másik eljárás utat fog törni magának a gyakorlati megvalósítás felé.


Uj szövőgyár Budapesten

A Krammer testvérek cég által a X. ker. Gyömrői-uton épitett nagyobb szabásu szövőgyár már elkészült és üzembe helyeztetett. A legmodernebb gépekkel felszerelt gyár egyelőre összesen 250 lóerővel biró gőzgéppel hajtott 300 szövőgéppel késziti a pamutvászonnemüeket. 


Mármarosszigeti gipszgyár rt. cég alatt uj vállalat alakult 200.000 K alaptőkével Mármarosszigeten a környékbeli 20-30 km. hosszu hegyláncz gipszkőzeteinek ipari feldolgozására. 


A részvénytársaság igazgatóságába megválasztottak Elek Pált, a Magyar kereskedelmi rt. vezérigazgatóját (Budapest), Schmidt László főbányatanácsost (Aknaszlatina), Vajda Imre igazgatót (Budapest), Vécsey István postatitkárt és Mihályi János dr. megyei főügyészt (Mármarossziget). Auer Henrik és Kisfalvi József nagykereskedőket, végül Szalay Béla aligazgatót (Budapest); a felügyelő-bizottságba: Bartos Fülöp, Filep György, Báthory György, Sichermann Mór, Papp Béla dr. és Hodor Lászlót. A gyár épitését már a tavaszszal megkezdik és egyelőre 5000 vaggon évi gipsztermelésre rendezkedik be.

A Schlick-féle vasöntő- és gépgyár r. t. igazgatósága az 1904-ik üzletév zárószámadásai alapján kellő leirások mellett 4 százalék, vagyis részvényenként 16 korona osztalék kifizetését fogja a legközelebb egybehivandó rendes közgyülésen indítványozni.