A czeglédi Kossuth- ünnep

Czegléd városának turini százasbizottság néven ismeretes küldöttsége, mely 1877-ben Kossuth Lajosnak fölajánlotta Czegléd város mandátumát, jan. 24-én ünneppel ülte meg évfordulóját annak a napnak, amelyen Kossuth a küldöttséget Turinban fogadta. A küldöttségnek ma már csak hatvanhárom tagja él.

 

Az ünnepély a Népkörben folyt le, a melyet zsufolásig megtöltött a polgárság. A ref. tanitói daloskör megnyitó imája után Nyujtó Pál, a küldöttség elnöke, majd Takács József ref. lelkész mondott beszédet. Az ünnep után a küldöttség gyűlést tartott s kimondta, hogy 2317 korona 58 fillérnyi alaptőkéjéből a czeglédi gimnáziumnak ösztöndij alapul 2000 koronát ad.