A képviselőválasztások eredménye és a nagy válság

Január 26-ikától 31-ikéig az ország összes kerületeiben megtörténtek a választások, csupán egy kerület maradt február másodikára. A végleg megválasztott képviselők száma február 1-én, midőn e sorokat irjuk, 393. Ebből 151 esik a szabadelvűpártra, 159 a függetlenségi pártra, 27 a disszidensekre, 24 a néppártra, 10 pártonkivüli, 13 ujpárti és végül 9 nemzetiségi.

Az első tekintetre szembeötlő tény a függetlenségi párt nagy megnövekedése. Ez a párt a képviselőházban most már a legszámosabb, bár magában véve nem rendelkezik a szavazatok többségével.