A falu bolondjának vége

Szomorúan végződött egy lakodalom Szentmihály –Telken. Jan. 31-ikén Fazekas Imre Erzsi nevű leányának volt az eskövője. Ott mulatott Poczkár Ádám nevű félkegyelmű legény is, a ki nélkül sem lakodalom, sem pedig disznótor nem szokott megtörténni, mert ha egy kis bort ivott, kifogyhatatlan volt a bolondságokban, s e miatt aztán mindenütt eltűrték. 

 

Itt is sokat tréfáltak vele, s mikor már egészen elázott, bedugták egy szalmaboglya üregébe, hogy ott aludja ki magát. Hajnalban nagy lármával szaladt be az egyik cseléd, hogy tűz van az udvarban. A vendégek erre kirohantak s látták, hogy a szalmaboglya, a hol Poczkár feküdt, ég. Először azt gondolták, hogy Poczkár kijózanodott, kibujt onnan s ő gyujtotta meg a szalmát, mikor aztán nagy nehezen eloltották az égő szalmát, akkor találták meg Poczkár holttestét, a ki a füstben előbb megfulladt és félig összeégett.

 

A tüzet valamelyik vendég idézhette elő vagy szándékosan vagy véletlenül, eddig azonban nem akadt gazdája s most a csendőrség nyomozza a tettest.