Választás Pozsonyban

Szilágyi Dezső halálával Pozsony város első kerületében uj képviselőt választanak e hó 29-ikén.

A szabadelvűpárt egyik része a párt elnökét, Günther Vilmos kir. tanácsost léptette föl, a másik rész Molecz Dani városi főügyészt akarja fölléptetni, ki Szilágyi ellen is volt jelölt. Ezenkívül Dworák Károly tekintélyes kereskedőnek is van pártja.