Mi újság?

Dactyloscopia

*Dactyloscopia* czímen érdekes könyvet adott ki a m. kir. államrendőrség két tisztviselője, dr. Gábor Béla és dr. H. Arányi Taksony. Dactyloscopia alatt azt az eljárást kell érteni, mely az újjak lenyomatának segítségével állapítja meg a rendőrség kezébe kerülők személyazonosságát.

Az eljárás mint az írni nem tudók kézaláírásának helyettesítője stb. már ősrégi idő óta használhatatlan volt különösen a kelet népeinél, az európai rendőrségek szolgálatában azonban csak újabban kezdik alkalmazni, kiindulva abból, hogy minden embernek más és más az újjain a bőr reczézettsége, mások a barázdák és fodrok, melyek a felső izületben bizonyos ábra-szerű alakulatot szoktak képezni.

Ez eljárást a vele foglalkozók valóságos tudományos rendszerré fejlesztették, s ezt ismerteti részletesen, 187 ábra s táblázatos összeállítások kíséretében a szóban forgó könyv, jó szolgálatokat téve különösen azoknak, a kik számára írva van: bírák, ügyészek, rendőrhatóságok, csendőrség fegyintézetek, stb. részére. Ára 6 korona.

Etnografia

A magyar néprajzi társaság folyóirata uj alakban, megnagyobbítva és bővítve jelenik meg ez évtől fogva. Az első számban Katona Lajos a *Kedd asszonyáról*, Ernyey József pedig a lengyel heraldika magyar vonatkozásu mondáiról értekezik. Csiky János népzenénk régi emlékeiről szól.

Khinában

Khinában lánczhidakat már ezelőtt két ezer évvel építettek.

A greenwichi csillagvizsgáló-torony

A greenwichi csillagvizsgáló-torony kupolájának nagyobb része papirosból készült, sulya pedig 40 ezer kilogramm.


A világ legnagyobb hordója

A világ legnagyobb hordója a st.-lousi világkiállításon volt látható. Belsejében 300 ember kényelmesen asztalhoz ülhet. Magassága 38 láb, átmérője pedig 78 láb. A hordó tizenkét kaliforniai óriási tölgyfából két év alatt készült. Vas abroncsai 72 ezer kilogrammot nyomtak.

A teljesen felszerelt tehermozdony súlya

A teljesen felszerelt tehermozdony súlyát 76000 kg-al mérték meg legközelebb egy tesseni lokomotivgyár szerelő műhelyében. Ezen súly az egyes részek között a következőleg oszlott meg: a gép egyedül 960 mázsa, a szerkocsi a reá rakott szén- és vizkészlettel együtt 560 mázsa vagyis a lokomotiv teljes felszereléssel 1520 mázsa 76000 kg.

Teljes épségben talált fáraó-sír

Egyiptomban a királysírok legtöbbjét kirabolták a századok folyamán. Davis angol archeologusnak azonban legujabban sikerült Thébában egy teljesen érintetlen fárao-sírt fölfedezni, melynek ajtaján még a fáraók pecsétje is rajta volt.

A hatalmas sírboltban aranynyal bevont mumia-szekrényeket, gyönyörű művű alabástrom vázákat, szinektől és aranytól ragyogó székeket s egy teljesen ép kocsit találtak csodás módon sértetlenül maradt bőrbehuzással.

Találtak azonkívül hatalmas boros és olajos korsókat, aranynyal bevont gipszfejeket, egy arany halotti maszkot fekete musselin-fátyolba takargatva, hét pár szandált, különféle szekrényeket, arany- és ezüst szobrocskákat, pálmából készült utazó-ládát, két jó karban levő parókát s számos teljesen ép apróbb házi butort és eszközt.

A mumia-szekrényekben a feliratok szerint Yua herczeg és Thua herczegnő mumiái vannak, kik III. Amon-Hotep fáraó feleségének voltak szülői. A rendkívüli becsű lelet a tizennyolczadik dinasztia korából (1545-1550. Kr. e. ) származik.