Értekezlet a kivándorlás ellen: hogyan lehetne korlátozni?

A Zemplén vármegyei gazdasági egyesület folyó évi junius hó 30-án S.-A.-Újhelyen a vármegye alsó vidéke érdekeltségének jelenlétében értekezletet tartott.

Az értekezlet foglalkozott azon kérdéssel, hogy mit lehetne tenni a katonai kötelezettségüknek eleget nem tett egyének utleveleinek ki nem adására, törvényhozási esetleg hatósági uton, továbbá, hogy lehetne megakadályozni a kiskoru nők és férfiak kivándorlását.

Az értekezlet szükségesnek mondta ki a kivándorlásnak törvényes uton való olyan szabályozását, hogy a nem jogosult egyének kivándorlása megakadályoztassék, a jogosultaké pedig hatósági agenturák utján megkönnyittessék.

Az értekezlet elhatározta, hogy szövetkezetek, gazdakörök és minta parasztgazdaságok létesitése által a vármegye alsó vidéke gazdaközönségének érdekeit előmozditani és ilyen módon a nagymérvü kivándorlást a mennyire csak lehet csökkenteni törekedni fogja.