A magyar grafikusok kiállítása

A téli tárlatok alkalmából egyik kiváló műkritikusnak egy kiváló műkritikusunk egy kiállított grafikai műről szólva, felsorolta a magyar grafikusok jó és rosz oldalait és végül azt kérdezte: vajjon egyáltalán lehet-e a magyar grafikáról, mint művészetről beszélni? mert ez ideig nem igen mutattak be grafikusainak nagyobb, csoportos, művészi munkákat a magyar hazának.

Mintegy erre a kérdésre akart megfelelni a grafikai kiállítás buzgó rendezője és a litografiai szaktanfolyam vezetője: Harsány Lajos rajztanár és festőművész, bemutatván, a magyar grafikai művészetet az Iparművészeti-Múzium díszes csarnokaiban.

E kiállítás, melyet junius 22-én nyitottak meg, művészi- és szakkörökben meglepetést keltett. E kiállítás bizonyítja, hogy igenis van nálunk grafikai művészet.

A magyar grafikusok kis, lelkes csoportja: a kőrajzolók, kőnyomók, és azok szaktanfolyamra mutatja be e kiállításon a magyar grafikát izlésesen csoportosítva annak termékeit.

A grafikai művészettel lépten-nyomon találkozunk az életben: művésziesen kiállított könyveink, illusztrált lapjaink, a szebbnél-szebb tánczrendek, meghivók, az utczasarkokon felragasztott művészies plakátok, a diszesen kiállított diplomák, stb., mind a magyar grafikai művészet hirdetői.
Ezt az elterjedt művészeti ágat kell, hogy tökéletesitsük. S ezért, izléssel biró, ügyes szakavatott munkásokra van szükségünk.

A magyar grafikusok erre törekednek. Ezért állitották föl a szaktanfolyamot, hogy képzett művészeket neveljenek a magyar grafikának, mert csak úgy állhatják meg a versenyt a külfölddel, a hol vannak olyan grafikai iskolák is, a melyek akadémiai jelleggel birnak.

Ez a kiállítás, bár nem öleli fel az egész grafikai művészetet, elég tartalmas. Főleg a tökéletes rajzra, a helyes és pontos szerkesztésre törekednek, a melyek a grafika alapjai. Láthatjuk ott a kezdők, fejlődésben levők és a már kiforrott erők munkáit és nem egy művészies kivitelű, siekerült művet is.

A magyar grafikusok lépést tartanak ugyan az általános művészeti áramlatokkal, de nem felejtik el, hogy elsősorban magyarok és szem előtt tartják a nemzeti jelleget. Őszintén óhajtjuk, hogy továbbra is ápolják a magyar szellemet, mert csak így lehet szó magyar grafikai művészetről.

Németh Jenő