Villamos világítás a vidéken

A győri villamos-telep kibővítésével a város a Ganz és társa budapesti céget bízta meg. A vállalati összeg 231,000 korona.

A szatmári villamostelep rekonstrukciójára beérkezett ajánlatokat a közelben elbírálják. A tanács e célra bizottságot küldött ki.

Zágrábban
a központi villamos-telep munkáira és terveire pályázatot írtak ki. Terveiket benyujtották: Ganz és társa, Siemens és Halake, Magyar Schuckertművek, az *Union* r. t. társulva a Rella N. & Neffe bécsi céggel, Krizsik F. prágai cég, a Weizer-féle villamossági művek Grácon, Kolben A. prágai és Lenarcsics József oberlaibachi cég. Az összes beérkezett tervek műszaki átvizsgálás alatt állanak.

A gyöngyösi villamosvilágítás berendezésére a *Villamos vállalatok részvénytársasága* az eddig beadott összes ajánlatoknál előnyösebb ajánlatot adott be. A telep a tervezet szerint 370,850 koronába kerülne, amely 50 éves 19,850 koronás negyedévi annuitásokban volna törleszthető. Egyuttal azonban készek a telepet bérbe venni és a városnak 19,850 kor. évi bért fizetni és ezenfelül a várost 20-50 százalék haszonrészesedésben részesíteni, ugy hogy Gyöngyös minden kockáztatás nélkül jut egy villamos-vállalat birtokába.

Lőcse
város villamvilágítási központját a Ganz-gyár építi. A város erre 250,000 korona kölcsönt vesz fel.

Fugyivásárhelyen, Biharmegyében, egy odavaló földbirtokos épített a község világítására is szolgáló villamvilágítási telepet.