A Nemzeti Szinház eredeti ujdonságai.

A Nemzeti Szinház eredeti ujdonságai. A szeptemberben kezdődő szinházi időszakban az eredeti uj művek egész sorozata várja az előadást. Ezek a következők:

Porzsolt Kálmántól: "Az asszony", társadalmi dráma, Ferenczy Ferencztől: "A nagy érzés", szinmű. Berczik Árpádtól: "A pozsonyi diétán", vígjáték, Gárdonyi Gézától: "Zéta", történeti szinmű, Martos Ferencztől: "Muskátli", vígjáték, Bakonyi Károlytól: "Kun László", történeti dráma, Prém Józseftől: "Megujhodás", társadalmi szinmű, Thury Zoltántól: "Ilona", szinmű, Molnár Gyulától: "Bayard lovag", szinmű, Pásztor Árpádtól: "Öregek", "A bíró", "Alku", egy felvonásos darabok, Hevesi Józseftől: "Liliom hullás" szinmű, Palágyi Lajostól: "Az ifju szerzetes", drámai költemény,

Somori Arturtól: "A bölcsek könyve", szinmű, Szomori Dezsőtől: "Mária Terézia", történeti szinmű, Szemerei Gyögytől: "A ráskai nagyasszony", szinmű, továbbá két Wesselényi-darab, az egyik Fényes Samutól, a másik Koroda Páltól: Pekár Gyula egy darabja, M. Kornis Aranka és Szabóné Nogáll Janka egy-egy kisebb szinműve.