Vívóverseny

Csütörtök d.u. 3 órakor nyitotta meg a versenyt Nagy Béla dr. a verseny bíróság elnöke, a székesfővárosi vigadó kistermében, nagyszámú közönség jelenlétében. Impozáns és eddig még soha sem  látott szines kép volt a száznál több vívó, változatos ruhában. Különös érdekességet adott a képnek az ezuttal elöször viselt jelvény, amely azonnal felismerhetővé tette, hogy a vivo melyik iskolához, vagy melyik mesterhez tartozik. D.u. 3 órától 8-ig szakadatlan sorban vonultak el a vívók a versenybíróság előtt, melyet e napon Porteleky László dr. és Zulavszky Béla százados felváltva vezettek. Már a középverseny minősítése is rendkívül érdekes volt.

A tőrverseny igen magas színvonalon állott és csak nehezen lehetett tippelni arra, hogy kifog ebből győztesként kikerülni.

A kardközépverseny-ben a Fodor-iskola vörös szalagja dominált. Azonban Lovas, Arlow és Armentani tanítványai is szép formát mutattak.

A tőr-főverseny minősítésében a MAC. vivói uralták a teret és előre látható volt, hogy azok fogják a pálmát elvinni, a különben nagyon szépen vivó nem buda-pesti katonák elől. Különös érdekkel nézték itt Czenker Béla vívását, aki tavaly a középverseny tőrgyőztese volt, aki azonban ilyen erős küzdelemre még fiatalnak bizonyult.

A kardfőverseny volt a legváltozatosabb. Hatvankét vivó között óriási munkát adott a jurynek a sorrend megállapítása. A MAC. rutinírozott verseny-gárdája e versenyben hiányosan jelent meg a küzdőtéren, amennyiben a versenyszabályok a MAC. vivói közül zártak ki a legtöbbet a küzdelemből.

A FVC. vivoi finom pengejátékukkal éles ellentétében voltak a Bécsujhelyben képzett katonák kiméletlen és energikus vivó-modorával. A szegediek már itt is kitettek magukért, alapos képzettséget és verseny-rutint mutatva. A BBTE.vivoi valósággal szenzációt keltettek formájukkal, ugy hogy ezentul ezt az egyletet minden versenyen komolyan számba kell vennünk. A Ludovika kadétjai keméyn, sneidig verekedők, mindannyian gavalléros magatartással


A versenybíróság hétfő este tartotta meg díjkiosztó ülését, melynek eredményeként a versenyzők a következő díjazást kapták:

A kardfőverseny I. osztályában: Heller Kelemen hadnagy (Bécsujhely) arany érmet, Hadik-Barkóczy Endre tiszteletdíját kapta, 2. Schenker Zoltán hadnagy (Klagenfurt, Kukutsch-isk) arany érmet és Edelsheim Gyula Lipót báró tiszteletdíját nyerte, 3. Wettstein Andor hadnagy (Szeged, Armentani-isk.) arany érmet és a hadügyminiszter díját.

A kardfőverseny II. osztályában: Ágai Gyula (FVC. Toricelli) nagy ezüst érmet nyert, 2. Vadász Jenő (Magyar Óvár) és 3.Tatits Tibor (Arlow) kis ezüstérmet nyertek.

A tőrfőversenyben: 1. Ujfalussy Gábor honvédhuszár főhadnagy (MAC. Borsodi) arany érmet és a honvédelmi miniszter tiszteletdíját, 2. Filótás Ferenc honv. husz. főhadnagy (MAC. Borsodi) nagy ezüst érmet és Ludvigh Gyula v. b. t. t. tiszteletdíját, 3. Hekker Kelemen nagy ezüst érmet.

A kardközépversenyben: Szerbőczy József (Fodor) arany érmet és Baronyi Arthur tiszteletdíját, 2. Darányi Gyula (Arlow) nagy ezüst érmet és a Fővárosi Vívó Klub tiszteletdíját, 3. Garai János (Fodor) nagy ezüst érmet nyert.

A tőrközépversenyben: 1. Jakabffy Benjamin (Santelli) arany érmet és Bánffy Miklós gróf. tiszteletdíját, 2. Kratochvilla János (Arlow) nagy ezüst érmet és Blum és Tsa tiszteletdíját, 3. ifj. Münnich Aurél (gr. Vay) nagy ezüst érmet nyert.

A gyermekverseny I. csoportjában: 1. Fodor Pista nagy ezüst érmet, Lovas István kis ezüst érmet, Parlagi Béla (Fodor) bronz érmet nyert.

Hölgyversenyben: Somló Sárika k. a. (Fodor), Fodor Erzsike k. a. kis ezüst érmet nyertek.

Az iskola akadémián Schietzer Gáspár ezüst érmet, Szegőfy Nándor és Krug Pál bronz érmet kaptak.

Mesterek díjazása. Fodor Károly 35 tanítvány után arany érmet, Arlow Gusztáv lovag 11 tanítvány után arany érmet, Leszák Károly 10 tanítvány után arany érmet kapott.

A Karácsonyi-vándordíjat megnyerte Fodor Károly mester 20 ponttal, második lett a MAC 17 ponttal, harmadik Santelli 11 ponttal, negyedik Borsody 9 ponttal.

Az ünnep sikerét előmozdították a díjak adományozóin kívül az ünnep támogatói, kiknek soraiban eddig Ő Császári és Apostoli Királyi Felségét, Frigyes Főherceg Ő. cs. és k. Fenségét is üdvözölhetjük. A budapesti pénzintézetek közül eddig a Jelzáloghitelbank nyujtotta támogatását.