Bemutatjuk Nagy Tivadar birkozót

Nagy Tivadar arcképét mutatjuk be címképünkön olvasóinknak. Jelenleg 36 éves, 76 1/2 kgr. sulyu 1896-ban lépett a „Miskolci Athleta Kör” tagjai sorába.

Szertornászaton kívül sulyemeléssel és birkózással kezdett foglalkozni. A bírkózást Nikkel József kedveltette meg vele, kivel azonban csak rövid ideig gyakorolhatott, miután Nikkel utóbb a kardvívásnak szentelte minden idejét. Gyakorlatilag nem képezhetvén magát megfelelőleg, ismereteit a birkózó sporttal foglalkozó művek olvasása által igyekezett fejleszteni.

A köre által rendezett házi birkózó versenyeken mindig első volt. Miskolcon kívül először az 1899-ben a MAC. által rendezett birkózó versenyen vett részt és a 3-ik díjat nyerte el. Azóta két alkalommal vett részt a MTK. által rendezett versenyeken, de eredménytelenül. E sikertelenség nem kedvetlenítette el, sőt még szorgalmasabb munkára buzdította, s midőn 1904-ben Wladimir birkózó mester Miskolcon tanfolyamot nyitott, alkalma nyílt arra, hogy birkózó iskolát gyakorlatilag is átvegye.

S hogy tényleg szorgalmasan gyakorolta magát a birkózásban, mutatja az, hogy az 1904-ben Miskolcon, Aradon, Debrecenben s legutóbb Pozsonyban rendezett birkózó-versenyeken részt vevén, mindeniken jó eredményt ért el, megnyervén Pozsony város bajnokság bajnoki érmet, s a Pozsonyi Hajós Egylet szép tiszteletdíját. A birkózáson kívül sulyemeléssel is foglalkozik, s 2 alkalommal vett részt a MTK. által rendezett országos súlyemelő versenyeken, s mind a kétszer a III.-ik díjat nyerte el. Eddig 1 bajnoki, 4 első, 2 második, 4 harmadik, 1 emlékérem és 2 tiszteletdíja van.