Báró Fejérváry állítólagos programmja

Egy bécsi lap azt irja, hogy egy magyar álamférfiu a Fejérváry-kormány programmjáról ezeket mondta:
Parlamenten kívüli kormánynak kell létrejönnie, a melynek nem lehet más hivatása, mint hogy lássa el az állami ügyeket addig, a mig a korona és a többség megegyezése alapján igazi parlamentáris rendszer következhetik be.

Ennek a kormánynak az lesz a programmja, hogy programmja ne legyen. Nem arra való, hogy politikát csináljon, hanem hogy az állam gépezetét megakadni ne engedje. Szándékosan kerülték, hogy szerepvivő politikusokat vegyenek a kabinetbe. Egyik vagy másik tagja tartozhatott azelőtt az országgyűlési szabadelvűpárthoz, de ezek, mihelyt kinevezik őket, ép azért, nehogy e körülményből az általuk követendő politikára vonjanak következtetést, nyomban meg fognak válni a párt kötelékéből.