Automobil kiállítás

A Budapesten május 7-től 31-ig rendezendő II. nemzetközi automobil- és léghajózási kiállításra számos külföldi automobilista Európa minden részéből már bejelentette részvételét; így a német automobilklub 12 tagja Boroszlóból gépkocsin teszi meg az utat Pless és Teschenen át Budapestig.

 

A kiállítás látogatóinak alkalmuk lesz a kiállítási területen az automobil-sport több, egészen uj nemével megismerkedhetni; így a ghymkanasporttal. Ez az érdekfeszítő sport abból áll, hogy az automobilistáknak különféle kacskaringós, eleve megjelölt utakat kell megtennie, közben golyókat, babákat kikerülnie, egy áthidaláson hirtelen megállnia, egyszóval minden olyan mindenféle akadályt leküzdenie, amelyek az automobilvezető ügyességét a legnagyobb mértékben próbára teszik.

Azonkívül naponkint délután 3-tól 7-ig a kiállítás területén automobil-korzót rendeznek, amelyekre az automobilokat a klub tagjai készséggel bocsátják díjtalanul a közönség rendelkezésére.

A kiállítás rendező bizottsága versenymotorozást is rendez a kiállítás keretében amelyeknél értékes díjakkal fogják a legügyesebbeket jutalmazni. A versenyek juryjébe Kobek Kornélt, csantavéri Törley Józsefet, Hatvani Károlyt, Posner Alfréd lovagot és báró Atzél Elemért választották be. Igen nagy érdeklődés övezi azt a kinematografiai előadást, melyeknél az automobil-sport fontosabb eseményeit, mint például a Gordon – Benett verseny lefolyását stb. fogják bemutatni. Tervbe vettek azonkívül egy nagyobbszerű tárgysorsjáték rendezését is, amelynél a főnyeremény egy automobil lesz.
Mindennemű felvilágosítással szívesen szolgál a kiállítás titkársága (Nagy János-utcza 2 sz. Telefon 11-70.)