A csőcselék uralma Oroszországban

A czári manifesztum nem tudta egyszerre lecsillapítani a lelkeket. Mint november 2-án Pétervárról jelentik, a vidéki városokból fölháborító hirek érkeznek a csőcselék garázdálkodásáról, a mely ellen a rendőrség semmit sem tesz. Elisabethgradban tízezer ember vett részt a czári manifesztum alkalmából rendezett hálaistentiszteleten, a mely után a csőcselék megtámadta és kirabolta a zsidó üzleteket.

Kievben a csőcselék uralkodik. Terrorizálja és fosztogatja a lakosságot, a mely menekülni kénytelen. Az agyonütött, agyonlőtt és megsebesült emberek az utczán hevernek. A csőcselék benyomult a városházára s a diszterem faláról letépte a czár képét. Egy ügyvéd kivágta a képből a czár arczát, aztán a saját arczát dugta bele s így mondott beszédet a városháza erkélyéről. Ere egy munkás csapat, a melyet valószinűleg felbéreltek, fölnyomult az erkélyre s ott az ügyvédet a szó teljes értelmében darabokra tépte. Közvetlenül ezután megkezdődött a gyilkolás és a fosztogatás a zsidók ellen. Egyetlen zsidó üzlet sem maradt épen. A fosztogatást még éjfél után is folytatták.

A katonák mosolyogva nézték s megengedték a rablást. A rendőrök maguk is sok értékes tárgyat elvittek. A kozákok a posztóüzletekből mindent magukkal vittek. Egy koözák egy ház erkélye alatt nyilvánosan elárverezte a rabolt órákat. Éjfél után a zsidók házuk erkélyéről a fosztogatókra lőttek, de a katonák visszalőttek rájuk. A rendőrség semmiféle intézkedést sem tett a zavargás elfojtására. A város képviselői gróf Wittének táviratot küldtek, a melyben panaszkodtak a rendőrség tétlensége miatt.

A zsidó hitközség előljárósága a helyőrségi parancsnoktól kért oltalmat, a tábornok meg is igérte a segítséget, de alig néhány percz mulva újra megkezdődött a gazdag zsidók lakásának fosztogatása. Majdnem az összes kereskedéseket lerombolták és kifosztották. A csőcselék azután hazafias tüntetést rendezett s elül vitte a czár arczképét. Ott, a hol a zsidók önvédelmi szervezete működésbe léphetett, sikerült a fosztogatást megakadályozni.