A katonák fegyelmetlensége

Péterváron Avenarius ezredes, a gárda dragonyosezred parancsnoka, a mely ezrednek a tulajdonosa a minap részeg állapotban megölte ezredének egyik katonáját oly módon, hogy a katona halántékára ütést mért s a mellébe szurt.

Az esetet kezdetben el akarják titkolni, de annyira ismeretessé lett, hogy a vizsgálat megindítása elkerülhetetlen. Az eset következtében a krasznoje-szeloi táborban levő csapatok között lázongás jelei mutatkoznak.

A varsói katonai kerületben ismét fegyelmezetlenség jelei mutatkoznak. Tiz tiszt és huszonnégy altiszt vonakodott a harcztérre menni. Az illetőket halálra ítélték, de a halálos ítéletet nem lehetett végrehajtani, mert az ítélet végrehajtására kirendelt század vonakodott a halálra ítéltekre lőni.