Kóburg Lujza herczegnő válópöre

Fülöp szász Kóburg gothai herczeg és Lujza herczegnő válópörének tárgyalását az elmúlt héten kezdte meg a góthai főtörvényszék.

A tárgyalás ellen Visontai Soma országgyűlési képviselő, a herczegnő ügyvédje kifogást tett, a magyar bíróság illetékességét vitatván a z ügyben, mivel Kóburg herczeg magyar állampolgár, s a házasságkötés által Lujza herczegnő is elnyerte a magyar állampolgárságot.

Erre a tárgyalást megszakították, s a törvényszék október 30-ikán határozott az ügyben, kimondva a góthai főtörvényszék illetékességét, s a válópör tárgyalásának megkezdését deczember 4-ikére tűzte ki.

Az illetékességi határozat természetesen homlokegyenest ellenkezik a herczegnő intenczióival, a melyeket egyébként a magyar házasságjog 114. szakaszára alapít Lujza herczegnő védője.

Visontai Soma dr. mint orsz. képviselő. Ez a szakasz ugyanis kimondja, hogy magyar állampolgár házassági ügyében egyedül a magyar bíróságok illetékesek, és ezért a herczegnő most a felől tanácskozik ügyvédjével, hogy a deczember 4-ikére kitűzött érdemleges tárgyalásba egyáltalán belemenjen-e, vagyis hogy védekezzék-e a góthai bíróság ellen.

Ha a herczegnő úgy döntene, hogy nem fogadja el a góthai bíróság illetékességét, úgy dr. Visontai Soma a magyar törvényeknek megfelelően még deczember 14-ike előtt megindítja a válókersetet Fülöp herczeg ellen a budapesti törvényszéknél.