Klauzál Gábor születésének századik évfordulója

Klauzál Gábor születésének századik évfordulója. November 18-án volt száz esztendeje, hogy hazánk jeles fia, Klauzál Gábor 1848-iki magyar kereskedelmi miniszter született Pesten. A sok átalakítást megért Károly – kaszárnyában teljes épségben maradt meg az a szoba, melyben Klauzál született.

A főváros levéltárnoka, dr.

Toldy László nyomozta ki, hogy ez a szoba a második emeleten a 241. számot viseli s a városi pénzügyi és gazdasági osztály egyik helyisége. A főváros tanácsa emléktáblával jelöli meg a szobát November 18-ikára még nem készülhetett el az emlékjel, fölavatását tehát márczius 15-ikére halasztották.

Szeged város, melyet Klauzál több országgyűlésen képviselt, november 20-ikán tartott közgyűlésén emlékezett meg hálásan a kitűnő hazafiról. Emlékezetét dr Tóth Pál főjegyző, polgármesterhelyettes elevenítette föl. A közgyűlés elhatározta, hogy Klauzálnak ércz mellszobrot emel és érdemeit jegyzőkönyvbe iktatja. A város különböző egyesületei Klauzál - ünnepélyt rendeztek.