Az "Ember tragédiája" új átdolgozásban a Nemzeti Szinházban.

Az "Ember tragédiája" új átdolgozásban a Nemzeti Szinházban. Madách nagy drámai költeményét, az "Ember tragédiáját" először húsz évvel Paulay Ede, a Nemzeti Szinház akkori igazgatója jelenetezte a szinpad számára, s azóta a szinháznak állandó vonzó darabja.

E siker után most az eredeti műnek teljesebb feltüntetésére törekszik Somló Sándor igazgató, ki maga is drámaíró, hogy a szinpadi átdolgaozást még közelebb vigye az eredetihez. Az új jelenetezésben fő szempontja az volt, hogy a mű költői és bölcsészeti szépségei kidomborodjanak, míg az eddigi feldolgozásban a szinpadi csattanós elem volt a túlnyomó.

Más lesz a Kepler-jelenet, a párisi kép és a londoni vásár. Új kép is lesz: "Ádám az űrben", melyet Paulay mellőzött, mert akkor a szinházi közönsének Madách iránt való fogékonyságában nem bízott eléggé.