A Kassai Székesegyház

A hazai csúcsíves építészet koronáját a kassai Szent Erzsébet-székesegyházat a középkor vallásos érzülete kezdte megépíteni, s történetünk legdicsőbb korszakában, az Anjouk és Hunyadiak alatt épült föl teljesen.

De csakhamar az ostromló sereg golyói rongálják meg s az elemek , földrengés, tűzvész és vízáradás végpusztulással fenyegetik. A kegyelet azonban újra körülveszi a roskadozó templomot és emberöltőkön át küzdve, épitve, a nemzet fennálásának ezredik évfordulóján fölszentelhette s azóta kiépítését régi fényében befejezte. És most teljes díszében áll, hogy befogadhassa a nagy Rákóczi hamvait.