Vámbéry emlékirataiból.

Londonban most jelentek meg Vámbéry Ármin emlékiratai . Az angol ujságok hasábos czikkeket szentelnek a kétkötetes mű ismertetésének és újabb tanúlságos kötetet lehetne kikerekíteni a méltetásból, a melyben világhírű hazánkfiának küzdelmekben és eredményekben egyaránt gazdag életefolyását részesítik.

Érthető az angol közönség szokatlan érdeklődése, mert Vámbéry, ámbár tisztán magyar nemzeti ideálokkal a lelkében kelt úttörő pályájára és későbbi munkásságával is nagy szolgálatokat tett a hazai tudományosságnak: az európai és ázsiai Kelet dolgainak páratlan ismeretével, az ismereteken alapuló tanácsaival elismert érdemeket szerzett az angol világbirodalom politikája körűl.

Emlékiratai, életének e lebilincselő őszinteséggel megírt vallomásai, rövid idő mulva magyarul is megjelennek, a magyar vonatkozások tetemes bővítésésvel.