Filharmóniánk ötven éve.

Fővárosunk zenei életének egyik legjelentékenyebb tényezője, a ŤBudapesti Filharmóniai Társaságť most üli félszázévi jubileumát. Valamint a Ťpolitikať görög szót a maga eredeti alakjában használjuk s nem fordítjuk le magyarra: ép ilyen szokásunkká lett a szintén görög Ťfilharmóniať használata, a helyett, hogy magyar kifejezést adtunk volna neki. A szó eredetileg voltakép a harmóniának – együtt játszó hangszerek jó összehangzó zenéjének – szeretetén felépült intézményt s az együtt játszó zenészek társaságát jelölik vele a nyugati népeknél s nálunk is.

Mikor a ŤBudapesti Filharmoniai Társasáságť 1853-ban megalakúlt: Ťnémetť világ volt itt, a mindent ellenőrző osztrák hatalom alatt. Még hangverseny rendezését is be kellett jelenteni nemcsak a rendőrségnél, hanem az ország helytartójánál is, a ki aztán a maga belátása szerint vagy megengedte, vagy esetleg – föllebbezés kizárásával – megtiltotta.

A hangverseny-műsorok vagy csakis német nyelvűek voltak, vagy mint Budapesten 1877-ig a utczanevek táblái – a magyar mellett német nyelvűek is. A művészi, illetőleg zenei életben már azért is nagy szerepe volt a németségnek, mert 1812 óta a német színházban, melynek felavatáshoz Beethoven írt megnyitó zenét, kitűnő német drámai előadások mellett nagyszabású dalműveket is lehetett élvezni, a melyekre sűrűn jártak le Bécsből vendégszerepelni a híresebbnél híresebb énekművészek.

1837-ben felépült szerény Nemzeti Színházunknak ugyan ki kellene tennie magáért, hogy a német operával kiállja a versenyt. Nem is maradt hátra: kezdte azzal, hogy már 1838-ban elszerződtette a német dalmű új, fiatal karmesterét, a Kolozsvárról jött Erkel Ferenczet.

Mellé szerződtették 1845 táján karmesterül a lengyelországi származású Doppler Ferencz és Károly testvéreket, a kik nemcsak a fuvola igazi művészei voltak, hanem a karnagyi működéshez kellő magas zenei képzettségük és tehetségük alapján magyar tárgyú dalműveket is írtak olyan sikerrel, hogy az 1848 óta máig adott ŤIlka, vagy a huszártoborzóť czímű opera zenéjéről senki sem mondhatná, hogy nem vérbeli magyar zeneszerző műve.