Egy híres Rubens-kép megtalálása

Egy híres Rubens-kép megtalálása. A műtörténet jól tudta, hogy Rubens lefestette Merész Károly arczképét, 1635-ben Van Eyck eredeti képe után. Midőn 1640-ben meghalt, hátrahagyott tárgyai közta festmény a 96-dik szám alatt szerepelt, de aztán nyoma veszett és 1641 óta egyetlen katalogusban sem fordult elő.

Most Londonból jött a hír, hogy a kétszázhatvannégy esztendő előtt eltűnt képet ott föltalálták. Roosers antwerpeni művész azonnal fölismerte.

Rubens 1635-ben Ferdinánd bibornok főherczegnek bevonulása alkalmával festette és egy-két esztendő múlva IV. Fülöp spanyol király brtokába jutott, a honnan Napoleonnak valamelyik győzelmes hadvezére Madridból Párisba küldhette, onnan Napoleon bukása után Londonba került, a hol mostanáig rejtegették. A kép Merész Károlyt pánczélban és himzett ruhában ábrázolja.