Új Almanach

Mint minden évben ilyen tájban, az idén is megjelent a Singer és Wolfner czég almanachja, Mikszáth Kálmán szerkesztésében. Fő vonzó ereje Mikszáth Kálmán elmés előszava, mely ezuttal az irók elszaporodásáról szól, valamint „A patrónus” czimű elbeszélése, mely lapunk idei évfolyamában jelent meg először.

Ezeken kívül tizenhat jó nevű elbeszélő iró szerepel a könyvben egy-egy novellával, köztük Herczeg Ferencz, Benekek Elek, Szomaházy István, Szikra, Ambrus Zoltán, Lovik Károly, Pekár Gyula, Bársony István, stb. A kötet ára két korona.