Egy őrült csendőr rémtette

Csókay Gábor csendőr – mint Máramarosszigetről írják – Csiky Antal akna szlatinai bánya-pénztárnokot a napokban negyven kardvágással és szurással a szó teljes értelmében felkoczolta.

Csiky délelőtt sógoránál volt látogatóban s mikor hazafelé ment, a szlatinai keresztnél Csókay nekirontott, kezét, fejét szétvagdalta, újjait lemetszette, lábszárait felhasította. A gyilkosságot két ember látta, a kik csendőrökért szaladtak.

A csendőrök csak egy fél óra mulva érkeztek meg, de társukat még ott találták a holttest mellett. Csókay rémtettét – azt hiszik – hirtelen beállott őrülési rohamában követte el.

Hat gyilkosság két hét alatt

Máramaros vármegyében az idén két hét alatt hat gyilkosság történt. Csak január 14-én temették el nagy részvéttel Csiky Béla hivatali pénztárost, a kit a mult héten Csókay csendőr meggyilkolt, s ugyanakkor ismét három gyilkost szállítottak be Máramarosszigetre.

Egy Driminecz Grigor nevű tizenhatéves fiu, a kit falopáson értek egy szurdoki erdőben, agyonlőtte Michnye erdőkerülőt. Körtvélyesen pedig Kovács Mihály és Angyelan Feder agyonverték Mikulyanics Vaszili rutén parasztot, mert nem akart nekik pálinkát fizetni.