Leltározás a párisi templomokban

Az egyház és állam szétválasztásáról szóló kérvény végrehajtásának egy inkább zajos, mint fontos epizódja folyik le Francziaország-szerte. Az állam hivatalos közegei sorra járják a templomokat és leltárt vesznek fel az ott talált egyházi vagyonról.

Ez az eljárás nagyon sérti a katholikus hitbuzgóbbjait, mert a templomok profanizálását látják benne.