Áruszállító hajójáratok

Az első cs. kir. szab. Dunagőzhajózási társaság közli, hogy f. é. március hó 1-én Érd, Tököl, Batta és Dunapentele állomások kivételével, mint a melyek csak későbben fognak megnyittatni, az összes társasági állomásokon meg kezdődtek az árufelvétel az egymásközti forgalomra nézve.

Továbbá közli, hogy az idén is készittett egy kimutatást a Regensburg, Passau, Linz, Wien, Budapest, Barcs, Sziszek, Szeged, Tuirnseverin Galaz stb. állomásokról indított menetrendszerű áruszállító hajójáratokról, a mely magába foglalja az áruszállító hajók indulási napjainak pontos összeállítását, valamint az utazás tartamát a Duna és mellékfolyóinak fontosabb szakaszain.

A társulat ezen, a társulati üzemvonalak térképével ellátott kimutatást kívánatra bárkinek ingyen kiküldi.
Továbbá közli, hogy személyhajói Belgrád – Dubrovitz között f. hó 6-ától fogva a következő menetrend szerint fognak közlekedni.

Indulás Belgrádból Dubrovitzára minden kedden, csütörtökön és vasárnapon 1 órakor d. u. Indulás Dubrovitzáról Belgrádba, minden hétfőn szerdán és pénteken 8 órakor reggel.

A Zimony – Szeged között hetenként háromszor közlekedő személyszállító hajó első menetét Zimonyból Szegedre f. hó 7-én Szegedről Zimonyba f. hó 9-én tette meg, és hogy Érd állomását f. hó 9-én az összforgalomra nézve megnyitotta.

A naponkénti személyhajójáratok Bécs és Pozsony között Bécsből (Weissgürber) Pozsonyba márczius hó 15-én csütörtökön Pozsonyból Bécsbe (Weissgärber) márczius hó 16-án pénteken fognak megkezdődni. Menetrendpéldányokkal készségesen szolgál az igazgatóság.