Harcz a czigányokkal

Sikárlón január 24-én vándorczigányok be akartak törni a vasúti pénztárba. A pénzhez azonban nem juthattak hozzá, mert attól való félelmükben, hogy észrevették őket, hirtelen elmenekültek a községből. Útközben szekerükre raktak mindent, a mihez hozzáférhettek.

A szinérváraljai csendőrség vármegyeszerte nyomozta a rabló czigányokat s most – mint Szatmárról jelentik – kézre is kerítette az egész karavánt.

A mózesfalusi uton valóságos harcz támadt a csendőrök és a czigányok között. A csendőrök csak nagynehezen tudták őket lefegyverezni. A karavánt azután beszállították a szatmári ügyészség fogházába.