Tömeges éhhalál Indiában

Borzasztó az a csapás, mely már két év óta sujtja Indiát pestissel és éhhalállal. Hamilton lord, India államtitkára nem tulzott, mikor a parlamentben kijelentette, hogy az éhinség, mely Indiában dühöng, a legborzasztóbb ebben a században. Körülbelül nyolcszázezer kilométernyi területen van inség, a mi kétszer akkora terület, mint Magyarország s több mint tiz millió embernek nincs mit ennie.

Még nem bizonyos, hogy az idei termés Indiában kedvezőbb lesz-e, mint a mult esztendei volt. Addig is, míg a termést learatják, az indiai kormány igyekszik lehetőség szerint könnyiteni az általános nyomort. Az egyes tartományok főnökeinek nagy összegek állanak rendelkezésére s ebből a pénzből folyton nagyobb összegeket osztogatnak el a benszülöttek között, hogy földjeiket megmüvelhessék.

De sok százezer ember van, a ki egészen ki van éhezve s képtelen bármely munkára. Ezeket heteken át élelmiszerrel, gyógyszerrel kell támogatni a nélkül, hogy a borzasztó nyomoron csak némileg is enyhiteni lehetne. Több mint hét millió éhező ember van a ki állandóan rászorul a kormány támogatására.