Kertészeti kiállitás Budapesten

A Városligetben most felépült mezőgazdasági múzeum egyik részében és az előtte elterülő kertben nagyon szép és tanulságos kiállítás nyílt meg május 5-ikén, az Országos Magyar Kertészeti Egyesület által rendezett kertészeti kiállítás.

A kiállítást József főherczeg nyitotta meg, a ki ez alkalommal nejével, Auguszta főherczegasszonnyal jelent meg. A főherczegi párt Emich Gusztáv az egyesület elnöke üdvözölte. 

A megnyitás után a főherczegi pár Darányi földmívelésügyi miniszter, Emich egyesületi elnök, Ilsemann fővárosi kertészeti igazgató, Kardos egyesületi titkár s a rendező-bizottság tagjainak kiséretében megtekintette a kiállítást melyről két képet is mutatunk be. 

A kiállításnak nem nagy a területe de változatosságával és tömérdek ujdonságával becsületére válik a rendezőinek.
A kiállításon megfordult külföldi szakértők páratlannak mondották a főváros azalea- és rhododendron-gyűjteményét. A székesfőváros egyáltalán kitett magáért s József főherczeg több izben gratulált Ilsemann Keresztély kertigazgatónak. Nagyon tetszettek a virágkötészeti munkák is, a melyeket Nagy Imre és Pásztori Móricz állítottak ki. 

A fedett udvar-helyiségben a hazai kereskedelmi kertészetet mutatják be.
Egészen egyszerű virágok vannak itt hatalmas pálmák társaságában, s itt láthatók a kertészeti termelés különlegességei. Jégbe fagyasztott és azután hajtatott májusi gyöngyvirágot, az úgynevezett jégcsíráktól kezdve a kifejlett illatos virágokig, szép gyűjteményben állítottak ki.


A kertészet e termékeit ez ideig milliószámra hozták évente a külföldről, míg most egy budapesti kertész, Bernolák Gábor bebizonyította, hogy a termelésnek ezt az ágát nálunk is sikerrel lehet művelni. Hajtatott rózsák s hosszú virágú remek liliomok a hazai kertészek újabb diadalát jelentik. Lokovsek Antal főleg színgazdag s nagyrészben új pelargoniumaival, Szabó Ferencz spiraeáival, Gürtler Károly (Miskolczról) melegházi orchideáival tünik ki. 

A konyhakertészetet Nonn János nagy gyűjteményes kiállítása képviseli, a mely kiállja a versenyt az olasz hajtatott zöldséggel. Radváner és Fábián magkereskedők mindenféle kertészeti ujdonságokat, magvakat és eszközöket állítottak ki. 

A külső területen egy kis park és kisebb villakert részletek láthatók köztük Babág Ferencz pompás Niphetos rózsái.
A vajdahunyadi várkaputól balra ritkaságok gyűjteményét állították ki, a többi között egy Hedera (borostyán) gyűjteményt, a mely több ezer koronába került. Ez a gyűjtemény ma egyedül álló Európában, s a híres londoni gyűjteménybe is innen szerezték a dugványokat. A japán juhar-csoport is feltűnő. Gerenday Dezső fenyőfajtákat állított ki, olyan számos fajtában, a milyenben csak a nemzetközi kiállításokon láthatók.