A pénzügyminiszter és az adókivetés

Wekerle Sándor miniszterelnök mint pénzügyminiszter több oldalról fölmerült panasz következtében középponti kiküldöttje útján utasította az egyes fővárosi kivető bizottságoknál az előadói tisztet végző adófelügyelőségi tisztviselőket, hogy a harmadosztályú kereseti adóra vonatkozó javaslataik megtételénél a kereseti viszonyok alakulására állandóan figyelemmel legyenek és emelést csakis teljesen megokolt esetekben hozzanak javaslatba.

A fővárosi adófelügyelő pedig utasítást kapott, hogy a bizottsági előadók működését kísérje állandóan figyelemmel és gondoskodjék arról, hogy a miniszter intenczióit teljes mértékben végrehajtsák.