A kormány eskütétele

Április 8-ikán tették le az új kormány tagjai az esküt Ő Felsége előtt a bécsi Burgban délután fél öt órakor. A miniszterek egynegyed ötkor hajtottak el a Bristol-szállóból a Burgba. A szálloda környékét nagy néptömeg lepte el, rendőröknek kellett a rendet fentartani.

A tömeg a minisztereket, különösen pedig Kossuth Ferenczet megéljenezte. Az első kocsiban foglalt helyet Wekerle Sándor miniszterelnök, jobbján Kossuth Ferencz kereskedelmi miniszterrel, az utolsó kocsiban gróf Apponyi Albert ült. Az érkező minisztereket a Burg kapujánál is nagy közönség várta és zajos hoch-kiáltásokkal fogadta.