Lefoglalt szociálista ujság

A vizsgálóbíró julius 6-án elrendelte a *Világszabadság* czímű szocziálista ujság e hónap 7-i számának elkobzását.

Az ügyész, a ki az elkobzást indítványozta a lap két czikkében: *Hol az ellenség?* és *Ostromállapot a mezőkön* czíműben osztály elleni izgatás vétségét látta.

A vizsgálóbíró rendeletére a rendőrség a pályaudvaron az összes elküldésre szánt példányokat lefoglalta, azonkívül a fővárosban a dohánytőzsdékben, a lap kiadóhivatalában található összes példányokat elkobozza.