Ipari kishírek

Magyar óraipari termelő-szövetkezet czég alatt Budapesten szövetkezet alakult, melynek czélja közös üzemműhely létesítése tömegesen előállítható órák gyártására és eddig nálunk nem készített órák előállításának előmozdítása.

Az igazgatóság tagjai: Balla Dávid , Herpy Arnold, Huber Ede, German Gyula, Mönnich Emil és Palasovszky Ödön. 


A Budapesti ásványolajgyár rt. igazgatói, Berg Adolf és Berg Henrik, lemondtak állásukról és Weiss Gyula eddigi czégvezető lesz meghiva igazgatónak, aki nem foglalja el ennek folytán igazgatói állását a Steama Romana petroleumtársaságánál. 


A Magyar festékgyár rt. alapítása érdekében az alapitók okt. 4.-én az Országos magyar gazdasági egyesület tanácstermében értekezletet tartanak.


Kókuszzsír-gyár Budafokon

Schmidl Sándor és fia czég Budafokon létesiti már hosszabb idő óta tervezett kókuszzsír-gyárat, melynek fővállalkozója Csimár Károly építőmester. A gyár vasbeton mennyezetének építésével a Magyar vasbeton építési vállalat (Kemény és Tisza) budapesti czéget bizták meg. 


A Váczi hengermalom rt. szept. 3-án tartott rendkívüli közgyűlése az alaptőkének 500.000 k.-ra való felemelését határozta el, mely összeg már teljesen be is van fizetve.

Egyszersmind az igazgatóság tagjaivá megválasztattak: Gosztonyi Tibor, Gindrich József, Huber József dr., Laszkári Gyula id., Miltényi Aurél, Muslay Gyula, Nagy Sándor, Serényi János gróf., Schweitzer Lipót, Székely Mihály és Zádor János dr. Az igazgatóság a Pesti hengermalom társasággal 13 év óta fennállott üzem-és üzletvezetési szerződést felbontván, az üzletvezetést maga vette át. 


Uj czementgyár Szárazvámon

A Szárazvámi kréta-, mész- és kőipar rt., hir szerint, portlandczement gyárat akar létesíteni, 4500 kocsirakomány termelőképességgel. 


Uj faipari vállalat Beregmegyében

A Schönborn-Buckheim-féle uradalom mintegy 25,000 holdnyi bükk-erdőit a bécsi Fakereskedelmi rt. több budapesti fakereskedő czéggel 7 millió koronáért megvette és kitermelésükre Szolyván és Polenán gyártelepeket fog létesíteni.