Takarékpénztári tőkeemelés

A Csáktornyai takarékpénztár rt. okt. 11-én tartott közgyülése az alaptőkének 300,000 k.-ról 500,000 k.-ra való felemelését határozta el, 1000 drb új részvény kibocsátásával, 200 korona árfolyamon.

Az uj részvényekből egyenlőre csak 500 drbot bocsátanak aláirásra, a másik 500 darab kibocsátási időpontjának meghatározása az igazgatóság belátásának van fenntartva. A felpénzt a takarékalapra fordítják, mely most 167,000 k.-ra és a másik 500 részvény kibocsátáskor 207,000 k.-ra fog emelkedni. 


A Szarvasi takarékpénztár okt. 24-én rendkívüli közgyűlést tart, melyen az igazgatóság javaslata felett: az alaptőkének 200,000 k.-ról 400,000 k.-ra való felemelése iránt fognak határozni.

A tőkeszaporítás keresztülvitele aként fog történni, hogy a mostani 2000 drb 100 k.-ás részvényt 160 k. névértékű részvényekre cserélik ki és az e czélból szükséges 120,000 k.-t a 140,000 k.-t kitevő tartalékalapból fedezik.

Továbbá kibocsátanak 500 drb 100k. névértékű uj részvényt 200 k. elővételi és 200 k. kibocsátási árfolyammal. Az ezen a réven befolyó felpénzt, a tartalékalaphoz fogják csatolni.