A francia munkaügyi minisztérium

A franczia miniszteriumok száma szaporodott egygyel: Clémenceau miniszterelnök meghivta kabinetjébe Vivianit, a szoczialista-párt egyik vezérét, hogy az alakitandó munka-miniszterium élére álljon.

Ennek a miniszteriumnak az lesz a feladata, hogy a munkások dolgaival foglalkozzék, felügyeljen a munkástörvények igazságos végrehajtására, törvényeket dolgozzon ki, amelyek a munkás és a munkaadó közötti viszonyt a legjogosabb alapon szabályozzák, szóval módot találjon arra, hogy a szoczialista eszmék a polgári társadalom keretén belül érvényesülhessenek.