Verekedés egy kávéházban

A budapesti hetedik kerületben kiujult választási harczban vezérszerepe volt annak az öttagú társaságnak, a mely julius 4-én éjszaka lelkes kedvű pártvacsora után betért az aréna-úti Lónyay-kávéházba.

A társaság tagjai között volt Somogyi Lajos fővárosi ügyvéd, a kerületi Barabás-párt elnöke, a ki az Eötvös-párt néhány kortesének vérző áldozata lett.

A kávéházban ült egy másik nagyobb társaság, köztük Horvát János erzsébetvárosi hitoktató-káplán, a ki a legutóbbi választás alkalmával a Barabás - pártjának magára vonta haragját. Italos, czigányos mulatság közben asztaltól-asztalhoz röpködtek a sértegető megjegyzések.

A Barabás-párti vezéremberek – valamennyien fővárosi ügyvédek – asztalukhoz kérték a másik társaságból Kiss Ferencz dr. kerületi helyettes előljárót, a ki a társaság tagjainak régi barátja volt.

Kiss Ferencz dr. nyilatkozott a Horvát felé zúduló kifakadás ellen, majd mikor a szóbeli csatározásnak személyes éle lett, távozóban visszafordult és Somogyi dr.-t fejbe ütötte.

A támadásra valóságos háború következett. A kávés és a pinczérek segítettek az Eötvös párti embereknek, a kik közül Nárcisz Gyula színész vasszékkel ütlegelte az ügyvédet, a kit ekkorra a földre taposott a tulnyomó erő.

Somogyi Lajos dr. sulyos ütlegeket és vérző sebeket kapott, de a harczban még igen sokan megsebesültek. A rendőrség aztán véget vetett a verekedésnek.