Bécsben meggyilkolt magyar leány

Bécsben julius 25-én este a Fechter-gasseban egy Woeland nevű pék magyar szolgálóját, Sárvári Rózát meggyilkolták.

A leányt gazdája szappanért küldte. Alig ment el a szerencsétlen, sikoltozva tért vissza, s ezzel a kiáltással: Megszurtak! Megszurtak! s összerogyott. A házbeliek kérdésére, hogy ki szurta meg, annyit még tudott mondani, hogy König Henrik szurta meg, s azután néhány percz mulva meghalt.

A rendőrség azonnal megindítottal a vizsgálatot. Sárvári Rózának kofferje még nem volt új munkaadójánál, a kihez csak két nappal ezelőtt állott szolgálatba. Rendőrök elmentek régi lakására, a hol megtalálták a koffert s kinyitották. Nagyon sok levelet találtak benne. König Henriktől is, a ki a Novaragasse 18. számu házban lakik.

A rendőrök nem találták Königet a lakásán. Hosszas nyomozás után sikerült őt megtalálni a Práter-strasseban, a melynek egyik padján ült. Rögtön letartóztatták s König ellenállás nélkül követte őket.

A rendőrségen minden teketória nélkül megvallotta, hogy ő gyilkolta meg Sárvári Rózát. Zsebében kést találtak, a melyen vérnyomok voltak. A rendőrségen elmondta a gyilkosság lefolyását is.

A leánynak régebben egy Blagoje Antal nevű szeretője volt, a ki azonban megunta s lemondott König kedvéért.

König szerelmes lett a leányba, de előbbi szeretőjére féltékenykedett. Jul. 25-én este megvárta Sárvári Rózát az utczán s megcsókolta s nyomban utána agyonszurta. Magát is meg akarta gyilkolni, de nem volt hozzá bátorsága.