A szász király elvált felesége

A szász király a napokban minisztertanácsot hivott össze, hogy megváltoztassa azt a szerződést , a melyet volt feleségével, Montignoso grófnővel kötött.

A ministertanács elhatározta, hogy Monica herczegnőt elveszik anyjától és Drezdában fogják nevelni. A grófnőnek nem engedik meg, hogy gyermekeit viszont láthassa, ellenben nagy pénzösszeget fog kapni végkielégítésül.

Ottó igazságügyi tanácsos szeptember 20-án veszi át Münchenben Pia Monika herczegnőt, Montignoso grófnő maga viszi el gyermekét Münchenbe.

A grófnőnek meg fogják engedni, hogy a herczegnőt évenkint hatszor láthassa. Monika Pia herczegnő a drezdai királyi kastélyban fog lakni.

A grófnő visszautasította azt az ajánlatot, hogy pénzbeli kárpótlásért mondjon le arról, hogy többi gyermekét láthassa, Drezdából azt jelentik még, hogy a Montignoso grófnővel történt megállapodásban semmiféle változásról nincs szó.

Montignoso grófnő a szerződésnek azt a határozatát, a mely arra vonatkozik, hogy a grófnő találkozhassék gyermekeivel, megváltoztatni óhajtotta, e kívánságának teljesítését azonban megtagadták, úgyszintén a Monika herczegnő átadására vonatkozó kérésének teljesítését is.